Chichiri*_~no_da
La-Li-Ho... ммм... нет... Ня... тоже нет... О... вот... NO DA!
Автор: Chichiri*_~no_da
Персонажи: KAT-TUN

1.2.
3.4.
5.6.
7.8.9.

@темы: аватары, Ueda Tatsuya, Tanaka Koki, Taguchi Junnosuke, Nakamaru Yuichi, Kamenashi Kazuya, KAT-TUN, Akanishi Jin